Písomná otázka E-0663/06 Sharon Bowles (ALDE) Komisii. Cena za hovory z mobilného telefónu