Vec T-481/04: Žaloba podaná dňa 10. decembra 2004: Advance Magazine Publishers Inc. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (Ochranné známky a vzory)