Písomná otázka P-2291/04 predkladá: Esko Seppänen (GUE/NGL) Komisii. Štátna pomoc poľnohospodárstvu v jednotlivých štátoch