Rozhodnutie Komisie z 01/08/2006 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4308 - BC PARTNERS / MɄICA) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba francúzské znenie je autentické)