Zmluva o ústave pre európu - ZÁVEREČNÝ AKT - A.Vyhlásenia vzťahujúce sa na ustanovenia ústavy - 19.Vyhlásenie k článku III-220