Písomná otázka E-3555/04 predkladá: Toine Manders (ALDE) Komisii. Premiestnenie do zahraničia