Forslag til afgørelse fra generaladvokat Kokott fremsat den 18. april 2013.