Vec F-88/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 21. decembra 2006 – Pantalis/Komisia