Písomná otázka E-0452/05 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Rade. Splnenie požiadaviek Európskeho parlamentu v súvislosti s rozptylovou muníciou