Nariadenie Komisie (ES) č. 1528/2006 z  12. októbra 2006 o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1421/2006