Nariadenie Komisie (ES) č. 2061/2005 zo 16. decembra 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 176. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97