Domstolens dom den 4 juli 2000. # Regina mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd m.fl.. # Begäran om förhandsavgörande: House of Lords - Förenade kungariket. # Direktiv 77/93/EEG - Utfärdande av sundhetscertifikat av icke-medlemsländer som inte är växternas ursprungsland - Produkter med ursprung i den del av Cypern som ligger norr om Förenta nationernas buffertzon. # Mål C-219/98. TITJUR Anastasiou m.fl.