Rozhodnutie Komisie z 16/06/2005 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3762 - APAX / TRAVELEX) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)