Písomná otázka E-3250/05 Esko Seppänen (GUE/NGL) Komisii. Spoločný dohovor Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE)