Písomná otázka E-0121/06 Mario Mauro (PPE-DE) Komisii. Bezpečnosť v jasliach - jasle v Palmerstone