Jednotná akcia Rady 2005/586/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike