TITJUR Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 15. júna 2005. # Tokai Carbon Co. Ltd (T-71/03), Intech EDM BV (T-74/03), Intech EDM AG (T-87/03) a SGL Carbon AG (T-91/03) proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Hospodárska súťaž. # Spojené veci T-71/03, T-74/03, T-87/03 a T-91/03. Tokai Carbon a i./Komisia