Nariadenie Komisie (ES) č. 2087/2005 z  19. decembra 2005 , ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96