Písomná otázka E-1726/06 Chris Davies (ALDE) Komisii. Ochrana biodiverzity v Európe