Vec C-342/06 P: Odvolanie podané 7. augusta 2006 : La Poste proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2006 vo veci T-613/97, Union française de l'express (Ufex) a i./Komisia Európskych spoločenstiev