Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2006 z  28. júla 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2006, pokiaľ ide o zoznam členských štátov, v ktorých je nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže otvorený v období, ktoré sa končí 31. augusta 2006