Písomná otázka E-1213/05 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Integrácia Číny do WTO