Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih združitvah kapitalskih družb (KOM(2003)0703 - C5-0561/2003 - 2003/0277(COD))