Kommissionens förordning (EG) nr 194/2001 av den 30 januari 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen