Písomná otázka E-7849/10 Diane Dodds (NI) Komisii. Dotácie pre Kosovo