Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. júna 2005 vo veci C-358/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Vicenza): Caseificio Valdagnese Srl proti Regione Veneto (Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke — Neprípustnosť)