Písomná otázka E-1636/06 Feleknas Uca (GUE/NGL) Komisii. Stav slobodnej náboženskej praxe Jezidov v Turecku