/* */

Písomná otázka E-4615/06 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Francúzsko vinné z podvodu?