Nariadenie Komisie (ES) č. 1182/2006 z  2. augusta 2006 , ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatniť v rámci colnej subkvóty II bežnej pšenice, okrem pšenice vysokej kvality, ustanovený nariadením (ES) č. 2375/2002