Písomná otázka E-4611/05 Manolis Mavrommatis (PPE-DE) Komisii. Zníženie počtu prekladateľov a tlmočníkov v inštitúciách Spoločenstva