Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP