Písomná otázka E-2171/05 Alyn Smith (Verts/ALE) Rade. Účasť škótskej exekutívy na schôdzach Rady