Nariadenie Komisie (ES) č. 584/2005 z 15. apríla 2005 o začatí stáleho výberového konania na ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe francúzskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu