Vec C-264/04: Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Amtsgericht Breisach zo dňa 7. júna 2004 vo veci Badischer Winzerkeller eG proti Land Baden-Württemberg (Spolková krajina Bádensko-Württembergsko)