Vec C-210/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Ítélőtábla 5. mája 2006 – Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt.