Písomná otázka P-2743/05 Duarte Freitas (PPE-DE) Komisii. Podpory pre rybárov k rastu cien ropy