SKRIFTLIG FRÅGA E-1576/00 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Partiklarna PM10 och PM2,5 och deras inverkan på dödligheten.