Písomná otázka E-3041/06 Elspeth Attwooll (ALDE) Komisii. Sťažnosti týkajúce sa implementácie smerníc o vtáctve a biotopoch v Spojenom kráľovstve