Písomná otázka E-3110/06 Ole Christensen (PSE) Komisii. Posilnenie spoločenskej zodpovednosti európskych podnikov voči tretím krajinám