Nariadenie Komisie (ES) č. 1480/2004 z 10. augusta 2004, ktorým sa ustanovujú špecifické pravidlá týkajúce sa tovaru prichádzajúceho z oblastí, ktoré nie sú pod efektívnou kontrolou vlády Cypru v oblastiach, v ktorých vláda vykonáva efektívnu kontrolu