Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy spoločného podniku Galileo uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 876/2002 KOM(2006) 351, konečné znenie – 2006/0115 (CNS)