Nariadenie Komisie (ES) č. 134/2006 z  26. januára 2006 o uložení predbežného antidumpingového cla na dovoz pákových mechaník s pôvodom v Čínskej ľudovej republike