/* */

Písomná otázka E-4449/06 Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisii. Záhadné poveternostné javy v severnom Nemecku