Písomná otázka E-2969/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Rozsah daňových únikov v Grécku