Zadeva T-12/13: Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Sherwin Williams Sweden proti UUNT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI)