Kohtuasi T-12/13: 4. jaanuaril 2013 esitatud hagi — Sherwin-Williams Sweden versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)