/* */

Písomná otázka P-2789/04 predkladá: Sophie in 't Veld (ALDE) Komisii. Rovnaké zaobchádzanie a manželstvá osôb s rovnakým pohlavím