Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 21. juuli 2005.