Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok