EMAS — Zoznam organizácií v Nórsku registrovaných v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001